Начало /   За нас /   Качество

Качество

Нашите продукти и услуги се изпълняват съгласно интегрирана система за управление на качеството ISO 9001:2008 и система за управление на здравето и безопасността при работа OHSAS 18001:2007.

Фирмата разполага с модерна лаборатория за измервания. Посредством модерна апаратура се осъществява входящ и изходящ контрол на материали и готови продукти.

Всеки електротелфер минава през функционален тест на нашите изпитателни стендове.

           Site by Fontan2 & PixelFlower